Den hållbara trästaden - Vi bygger framtiden i träDen hållbara trästaden - Vi bygger framtiden i trä

FÖR OSS RÄCKER DET INTE MED ATT BARA BYGGA BOSTÄDER.

TILLSAMMANS BYGGER VI FRAMTIDEN I TRÄ

Magnolia Bostad och Derome samarbetar kring visionen om att utveckla den hållbara trästaden. Med utgångspunkt i innovativt och hållbart träbyggande skapar vi klimatfördelar och samhällsnytta i de kommuner där vi verkar.

Våra styrkor kombineras och ger synergier. En bostadsutvecklare med stor genomförandekraft och erfarenhet av stadsutveckling möter familjföretaget som i 70 år förädlat trä i hela kedjan från skog till klimatsmarta hus.

Tillsammans bidrar vi till samhällsutvecklingen.

Om samarbetet mellan Magnolia Bostad och Derome

Sverige står inför rejäla utmaningar gällande bostadsbristen i landet. Även ur ett hållbarhetsperspektiv. Att bygga hållbart är idag en självklarhet, våra bostäder och stadsdelar ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Därför har vi slagit ihop våra styrkor.

Skellefteå Kommun berättar

Vi har valt att arbeta tillsammans med Magnolia Bostad och Derome eftersom vi ser att det finns en trygghet, och de matchar oss i var de står hållbarhetsmässigt.

Fler fördelar med att bygga i trä

Fördelar med att bygga i fabrik är för att det är en torr, säker och trygg miljö med koll på materialåtgång och hantering av spill. Våra industriella processer ger ett snabbt och effektivt bygge till glädje för närboende med korta monteringstider.

Trähus ger lägre klimatpåverkan

Att bygga i trä ger mindre klimatpåverkan. Speciellt om man har kontroll över hela processen från skog till färdiga hus, som vi har. Våra hus tillverkas av förnybart trä som vi skördat själva och förädlat i våra egna sågverk. Det gör kvalitetssäkringen och kontrollen över våra produkter helt unik och innebär att vi använder 100% av varje stock på bästa sätt. För varje träd vi skördar planterar vi två nya.

Skogen binder koldioxid när den växer. När fotosyntesen får skogen att växa binds koldioxid i träd och mark istället för att hamna i atmosfären. Trähus och träprodukter lagrar koldioxid under hela sin livslängd.

Att bygga i trä och industriellt på det sätt vi gör, minskar klimatpåverkan. Energi- och materialanvändningen i husfabriken kan minimeras. Trä är ett lätt material vilket ger mindre utsläpp vid transporter. Det har dessutom goda värmeisolerande egenskaper och minskar därför behovet av särskild värmeisolering.

I en studie från 2018 jämförs fem olika byggsystem. Resultatet visar att volymelement i trä ger mellan 18 och 33 % lägre CO2-belastning än olika alternativ i betong.

Energianvändningen i våra bostäder ligger idag minst 40 % procent lägre än vad Boverkets byggregler föreskriver. Vårt gemensamma projekt Björnbäret i Kalmar ligger på 56 % av BBR-kravet.

Ett fyravåningshus i trä medför ett nettoupptag av 150 ton koldioxid, visar forskning från Mittuniversitetet. Detta är möjligt tack vare att träet lagrar koldioxiden som bundits av de växande träden.

VILL DU BYGGA HÅLLBART MED TRÄ I DIN KOMMUN?
KONTAKTA OSS FÖR ETT MÖTE ELLER SAMTAL.

Klas Ljungberg

Affärsområdesansvarig kommun,
Magnolia Bostad
Telefon:
0727-22 40 88
E-post:
klas.ljungberg@magnoliabostad.se

Torbjörn Jennerhed

Regionchef Division
Bostadsutveckling, Derome
Telefon:
0340-66 64 71
E-post:
torbjorn.jennerhed@derome.se
  SÖKER DU BOSTAD?

  Kontakta oss gärna eller titta närmare på våra bostadsprojekt direkt – Klicka här

  Telefon: 08-470 50 80
  E-post: info@magnoliabostad.se

  Kan vi bygga utan växtvärk?

  Trästaden låter din kommun växa utan de vanliga byggstörningarna som påverkar framkomlighet och stadsbild med trafikavstängningar och buller. Våra högeffektiva fabriker förkortar byggtiderna. Flervåningshusen levereras som färdiga volymer och monteras på plats. Vi minskar byggtiden i själva staden, därför minimerar vi både störningar för människor och kringkostnader för kommunen.

  En smidig kommun är en glad kommun.

  SKOGSBRUK

  De bostäder vi bygger producerar vi med virke som vi har förädlat själva. Genom hela kedjan, från skog till hus.

  HUSPRODUKTION

  Vi erbjuder flera olika typer av boendeformer. Tillsammans bygger vi flerbostadshus i trä, som vi producerat med modern industriell teknik.

  SÅGVERK

  Vi förädlar virket i våra egna sågverk. De ligger nära skogen där träden växer, vilket ger korta transporter med minimal miljöpåverkan.

  LEVERANSMONTERING

  Med industriell produktion går montaget på byggplats snabbare. Vilket är mer skonsamt för både klimat och närboende.

  JÄMSTÄLLDHET

  Vi tycker att moderna arbetsplatser ska spegla samhället. När vi bygger hus industriellt kan vi snabbare öka andelen kvinnor i byggbranschen.

  TRANSPORTER

  I hela kedjan från skog till färdigt hus är transporter och logistik en viktig del. Vi har ett eget åkeri, där hälften av våra fordon drivs av fossilfritt drivmedel.

  I STAN VÄXER VÄL INTE TRÄD? NEJ, MEN I TRÄ VÄXER MÄNNISKOR.

  Trästaden är vacker, trygg och mänsklig – och känslan av att bo i trähus är speciell. Trä är ett levande material som doftar härligt och ljudet dämpas på ett mjukare sätt. Ljuset faller vackrare på träytor och naturmaterial både upplevs och är hälsosammare. Kort sagt, människor trivs helt enkelt bättre i trähus.

  Men självklart krävs mer än bara trä för att utveckla en modern och levande stad. God arkitektur, smarta funktioner, blandade upplåtelseformer samt en tryg och levande utemiljö med plats för lek, möten och rekreation. För att bara nämna några exempel.

  ETT KRETSLOPP AV TRÄ
  SOM BYGGER SVERIGE

  Sedan urminnes tider har skogen spelat en viktig roll för svensk ekonomi. Det är lika sant idag. Inte minst kopplat till urbaniseringen. När vi bygger med trä som odlats i Sverige så skapar vi jobb i hela kedjan från skog till färdigt hus.

  Skogsägaren som planterar skog, företaget som röjer, gallrar och skördar skogen, husfabriker och åkerier som ofta ligger på mindre orter nära skogen, verkstäder och underhållsleverant­örer. Det skapar levande samhällen med service och handel.

  Vi håller hela landet levande och bidrar till samhällsutvecklingen.

  Jag älskar att bo i ett trähus.
  Det känns som att jag kan andas bättre här.

  WIESLAWA HOLUB

  Boende i Björnbäret, Kalmar

  Hitta hem med Magnolia Bostad

  Om Magnolia Bostad. Magnolia Bostad är en stolt samhällsutvecklare med grenar som sträcker sig vida över Sverige. Vi är landets största utvecklare av hyresrätter – och utvecklar även bostadsrätter, samhällsfastigheter samt hotell.

  När vi tar oss an nya projekt sätter vi boendet i fokus. Det ska vara genomtänkt och effektivt på insidan så att människor trivs och har råd att bo. Med tilltalande utsida och samtida arkitektur skapar vi ett attraktivt erbjudande för landets kommuner och våra investerare. Våra hus ska stå i många generationer.

  Men att bara utveckla hållbara boenden räcker inte för oss. Vi vill också vara en aktiv och engagerad kraft på de orter där vi finns.

  Därför sponsrar vi tjej- och damfotboll runt om i landet med bland annat låneskor, mellanmål och läxhjälp. Med fotbollen som verktyg bygger vi gemenskap och en väg in i samhället. Så skapar vi levande orter där människor kan växa – år ut och år in. Precis som vi.

  Trä och handslag är våra råvaror

  Om Derome. Det börjar med en såg. Snickaren Karl Andersson startar den 1946, när han upptäcker att grannarna behöver hjälp att göra plankor av sitt timmer. Grannarna får vad de vill ha. Snart upptäcker Karl och hans familj att de kan göra andras vardag enklare på fler sätt. Så Derome växer. Till Sveriges största familjeägda träindustri.

  Skog blir till allt från trävaror och byggkomponenter till färdiga hem och förnybar energi. Handslag blir till allt från personlig service som förenklar vardagen till stora samarbeten för en klimatsmart framtid.

  I 70 år har trä och relationer varit våra råvaror. Trä, som vi ser som stammen i det hållbara samhället. Relationer, gör att vi når längre när vi är nära varandra. Att ha jobbat med samma sak så länge innebär inte att vi stannat av. Tvärtom.

  Vi kan skogen som vår egen bakficka, men letar ändå efter nya stigar. Det är så vi hittar till industrivaror och stadsplanering. Vår ambition är att bygga klimatneutrala bostadsområden. För att lyckas med det vill vi utmana det som är. Så vi ställer frågan hur vi kan göra det bättre. Svaret är nästan alltid: tillsammans.